Scroll Top

Експертна оценка на имот

Преди да се купи, продаде или даде под наем даден имот, е важно да му се направи качествена оценка. Определянето на стойността на имота дава възможност да се постигнете справедлива и максимално изгодна за Вас цена и по този начин да се постигне сделка с оптимална рентабилност.

Въз основа на сравнително проучване на пазара, търсенето, данните за предишни сделки и икономическите тенденции нашите служители с богат опит и експертни познания ще определят справедливата и подходяща стойност на имота.