Scroll Top

Покупка или отдаване под наем на имот

Отчитаме колко различни могат да бъдат нуждите и целите на клиентите и започваме с предварителна среща, за да определим ясно критериите и стратегиите за търсене въз основа на Вашите лични предпочитания, цели и очаквания.

Установяване на Вашите потребности и цели

Полагаме усилия, за да Ви запознаем с пазара на имотите, градските райони, икономическите тенденции и всички други фактори, които могат да повлияят на Вашите решения.

Реализация

След важната първа стъпка с дефинирането на Вашите потребности и цели наш експерт-консултант поема Вашия случай и започва активно търсене, за да Ви представи имоти, които отговарят на Вашите очаквания. Вие решавате кои от предложените имоти  ще посетите, а консултантът организира посещенията. Благодарение на нашия опит и познания, с особено старание извършваме прецизна оценка на имотите и установяваме всички скрити дефекти или потенциални проблеми.

Юридически и технически аспекти

След посещенията и направения от Вас избор проверяваме цялата необходима документация, за да се уверим, че имотът е изряден. Като се съобразява с Вашия бюджет и се стреми да оптимизира сделката, Вашият консултант ще проведе необходимите преговори, за да защити интересите Ви. При постигане на споразумение между страните, ние подготвяме всички документи, свързани със сделката.

Съдействие за финансиране

Ако се нуждаете от финансиране, нашите консултанти, които работят в тясно сътрудничество с основните финансови институции, ще направят индивидуална оценка на Вашия случай и ще определят възможностите, с които разполагате. Предлагаме съдействие по време на цялата процедура по получаване на кредит — от кандидатстването до получаването на финансирането.