Scroll Top

Управление на собственост

Ние предлагаме услуги с цел управление на Вашия имот. Независимо дали става въпрос за имот, който вече притежавате, или за нова придобивка с инвестиционна цел, нашият екип от експерти е на Ваше разположение.

Може да Ви съдействаме, като:

  • Разгръщаме цялостна кампания и процедура за повишаване на стойността на Вашия имот и привличане на наематели.
  • Осъществяваме огледите с потенциалните клиенти и разглеждаме кандидатурите и документацията на  бъдещия Ви наемател.-
  • Анализираме всяка заявка и проверяваме съответствието и платежоспособността на клиента.
  • След избора на наемател, изготвяме договор за наем, който ще защитава интересите Ви.
  • Следим за навременното плащане на наема и за покриването на дължимите режийни разходи, свързани с имота.
  • Нашият екип от техници осигурява поддръжката на Вашия имот и извършва всички необходими ремонти.
  • Предлагаме всякакви други индивидуални услуги, които може да са Ви необходими за управлението на Вашия имот.