Scroll Top

Нашите услуги

Нашият екип от експерти ще Ви съдейства на всеки етап от изпълнението на проекта, за да оптимизира доходността Ви и да гарантира Вашето спокойствие. Предлагаме Ви следните услуги:

Проучване на пазара с цел намиране на имот, който предлага най добри перспективи по отношение на възвръщаемостта от наем, сигурността и капиталовата печалба.

За тази цел взимаме предвид редица определящи фактори: градския район, опита на строителя в случай на закупуване на имот в ново строителство, състоянието на имота, разходите за ремонт или довършителни работи, икономическите тенденции, състоянието на пазара, търсене и предлагане, дългосрочната инвестиционна стратегия и много други.

Представяне на избраните имоти.

Заедно с Вас ще проучим различните възможности, за да изберете имота, който най добре отговаря на Вашите потребности.

Организиране и провеждане на огледи на избрани имоти.

Ние се грижим за цялата логистика по време на огледите. Също така ще работим с Вас, като използваме нашия опит, за да идентифицираме всички потенциални проблеми, които биха могли да повлияят не само на покупната цена, но и на бъдещата рентабилност.

Проверка и изготвяне на документи.

След избора на имот, проверяваме цялата необходима документация при съответните административни институции, за да се уверим в нейната изрядност. В случай на новопостроени сгради проучваме подробно проекта, както и портфолиото на строителя и инвеститора, за да се уверим в тяхната надеждност и професионализъм.

Ремонтни и довършителни дейности.

В случай, че решите да инвестирате в имот, който е в процес на изграждане или се нуждае от основен ремонт, ние имаме на разположение строителен екип и технически лица за извършване на необходимите дейности. Нашият дизайнер ще създаде индивидуален проект за Вас. След като се запознаете с него и получим одобрението Ви, започваме работа по проекта и следим напредъка на обекта. След приключване на строителните дейности се заемаме с обзавеждането и декорацията, за да може имотът Ви да бъде възможно най-бързо подготвен за отдаване под наем.

Предлагане на имот за отдаване под наем.

Предлагаме Вашия имот за отдаване под наем, като използваме най‑съвременните в технологично отношение маркетингови платформи и социални мрежи с цел бързо получаване на максимална възвръщаемост на Вашата инвестиция.

Отдаване под наем.

Правим подбор на потенциалните наематели, за да се уверим, че са платежоспособни, и за да се гарантира запазването на стойността на Вашия имот. Подготвяме всички правни документи, необходими за наемането, и поемаме организацията на сделката до подписването на договора и влизането на наемателя във владение.

Управление на собствеността.

След като имотът Ви бъде отдаден под наем, ако пожелаете, поемаме отговорността по управлението му, така че да получавате Вашия наем своевременно и всички дължими режийни разходи да се плащат в срок. Периодично проверяваме състоянието на имота и улесняваме комуникацията, за да Ви осигурим спокойствие относно Вашите доходи.