Scroll Top

Инвестиране в България

1. Положението след пандемията

Пандемията нанесе сериозни последици върху много сектори на икономиката, но пазарът на недвижимите имоти, отдавани под наем, отбеляза ръст от 41 % от май 2020 г. до април 2023 г. Само през първото тримесечие на 2023 г. увеличението е с 9 % и тенденцията се запазва. Ето защо инвестирането в имоти е много рентабилно и продължава да предоставя изключително привлекателни възможности за инвестиционна възвръщаемост.

Средна покупна цена за двустаен апартамент в София

През последната година лихвените проценти се повишиха с около 0,2 %, но е важно да се отбележи, че това повишение идва след дълъг период на ниски лихвени проценти. Въпреки това увеличение се очаква средната платежоспособност на домакинствата да се запази, тъй като степента на задлъжнялост в България е ниска.

Тенденции през 2023 г.

Във време, в което инфлацията обезценява валутите, инвестициите в имоти предлагат още по‑голяма сигурност за финансовите средства. Също така се очаква доходността от наеми да продължава да се благоприятства от ниската цена на кредитите за недвижими имоти през 2023 г. и от стремежа за запазване на спестяванията от инфлацията.

2. Предимства на инвестирането в имот за отдаване под наем

Средна цена за наем на тристаен апартамент в София

a. Стабилност, рентабилност и капиталови печалби:

  • За разлика от инвестициите на фондовия пазар, инвестициите в недвижими имоти са по‑малко зависими от нестабилността на икономическите условия.Освен това имотите рядко се обезценяват в средносрочен или дългосрочен план за разлика от други инвестиции. Напротив, очаква се капиталова печалба. От май 2020 г. до април 2023 г. се наблюдава увеличение средно с 56 % на цените на жилищата в София.
  • Нещо повече, при инвестиция в имот под наем можете да се възползвате от доходност до 7 %.

b. Увеличаване на трайните Ви активи

  • Инвестирането в отдаване под наем е един от най‑привлекателните начини за създаване на трайни активи дори и за инвеститори без много високи доходи. Ефектът на ливъридж на кредитите и ниските данъчни ставки от 9 % дават възможност за натрупване на доходоносни и дългосрочни активи.
  • Инвестирането в недвижими имоти предлага много по‑висока възвръщаемост от тази на другите видове спестовни продукти.

c. Сигурен актив

  • Инвестирането в недвижими имоти е много по‑сигурно във времена на икономическа нестабилност.
  • Вашите спестявания са защитени от инфлация.
  • Освен възвръщаемост на приходите от наем, ще се радвате и на капиталова печалба.