Scroll Top

Продажба или отдаване под наем на имот

За да оптимизират продажбата или отдаването под наем на Вашия имот, нашите експерт консултанти започват с оценка на имота въз основа на задълбочено пазарно проучване, съчетано с предпочитанията на клиентите.

Отдаване под наем на имоти в България

Въз основа на тази информация те ще Ви представят реалистична оценка на цената на имота, както и групата на потенциалните клиенти.

Знаем колко е важно разработването на ефективен маркетингов план и се възползваме в пълна степен от иновациите и новите комуникационни технологии, за да достигнем до възможно най-широк кръг от потенциални клиенти и да осъществим сделката възможно най-бързо. При поверяването на продажбата или отдаването под наем на Вашия имот, Вие ще се възползвате от специално разработена персонализирана маркетингова стратегия, която подчертава ценността на имота Ви, както и от екип от експерти, които ще се грижат за всички правни, технически и практически аспекти на процеса.