Scroll Top

Драгослав Штупалов

Експерт по финансиране и кредити

Опит

  • Започва кариерата си в една от най-добрите международни френски банки – Société Générale, по-точно във VIP салона на клон София. Благодарение на тази позиция придобива отличен опит като консултант в областите: кредитиране, инвестиционни проекти и програми, финансиране на строителството и сделки с недвижими имоти.
  • Продължава своята професионална кариера и академично развитие в течение на седем години във Франция и Лондон. По време на работата и обучението си в тези държави е придобил задълбочени познания в областта на кредитирането и финансирането.
  • В момента професионалните му дейности са насочени към финансово консултиране и счетоводство.

Обучение

  • Магистър по икономика и бизнес в Софийския университет за национално и световно стопанство
  • Магистър по индустриална икономика и развитие на икономическите зони в ISEM, Ница
  • Магистър по управление и финанси в Професионален университетски институт, София Антиполис.
  • Езици: френски, английски, български, руски.