Scroll Top

Михаил Карапанчев

Ръководител техническа работа

Опит

  • Дългогодишен опит в областта на довършителните работи и ремонтите, поддръжка на ВиК и електроинсталации.
  • Отлични познания и дългогодишен опит в областта монтаж на домакински уреди, санитарно оборудване, мебели, а също така и интериорно боядисване и други дейности, свързани с ремонт.
  • Дългогодишна практика като организатор на екип.
  • Благодарение на образованието си в сферата на приложните изкуства успешно гарантира стила и качеството на изпълнение на работата.
  • Опит в маркетинга и рекламата.
  • Лични качества: грижа за перфектното изпълнение, чувство за отговорност, организираност, успешна работа в екип с дизайнери.
  • Езици: български, английски, руски

Обучение

  • Художествена Гимназия за Приложни Изкуства