Scroll Top

Мишел Соло

Мениджър маркетинг и комуникации

Опит

  • Обширен опит в инвестирането в недвижими имоти във Франция (Париж и Алп‑Маритим)
  • Мениджър на имоти и съсобственост.
  • Управление на краткосрочни наеми на имоти.
  • Развитие на социални мрежи.
  • Организатор на събития в областта на изкуствата.

Обучение

  • Магистърска степен.
  • Обучение в областта на ИТ за управление и развитие.
  • Езици: Френски, английски.