Scroll Top

Екатерина Александрова

Изпълнителен директор

Опит

  • Дългогодишен опит в инвестициите и сделките с недвижими имоти в България (от 2008 г.): продажба, закупуване, инвестиции, отдаване под наем, ново строителство, имоти за обновяване, управление на имоти.
  • Създаване и управление на фирми в Канада и България в продължение на повече от 25 години – опит, който гарантира прецизна и професионална експертна дейност  в следните области: преговори и комуникация с клиенти, доставчици и други лица; изготвяне и преглед на договори и други правни документи; данъчно планиране; разработване на финансови стратегии, организиране и компютъризиране на счетоводството; създаване и поддържане на системи за качество ISO.
  • Отлични комуникационни умения и умения за водене на преговори, проактивен и реактивен подход, критични и аналитични умения, чувствителност към потребностите на другите, отговорност, гъвкавост.
  • Отлично владеене на френски, английски, български и руски език.

Обучение

  • Диплома за колегиално образование по административни науки, Collège Jean‑de‑Brébeuf, Монреал, Канада
  • Бакалавърска степен по право, Национална програма, McGill University, Квебек, Канада
  • Обучение по системи за управление ISO и осигуряване на качеството, Монреал, Квебек, Канада
  • Обучение по компютърно счетоводство, Квебек, Канада
  • Сертификат за агент по недвижими имоти, София, България