Scroll Top

Лилия Велчковска

Мениджър интериорен дизайн

Опит

  • Дългогодишен опит в областта на проектирането и изграждането на интериорен дизайн на жилищни и обществени сгради и пространства в България и Европа: проектиране, реконструиране, смяна на предназначенията на помещенията, цялостно изграждане на прилежащия към сградата интериор и екстериор.
  • Проектиране на мебели.
  • Изключителен фокус и успешно проектиране на малки жилищни пространства и подобряване на тяхната функционалност.
  • Проектиране на електроинсталации на жилищна и паркова среда.
  • Лични качества: Отлични умения в комуникация с клиенти, многогодишен опит в  областта на техническия надзор и работата със строителни бригади на терен.
  • Езици: български, английски.

Обучение

  • Инженерен дизайн, Дизайн на мебели и вътрешно обзавеждане, Лесотехнически Университет, София, България.
  • Семестриално завършена специалност Архитектура, Нов Български Университет, София, България.
  • Аранжиране и пространствено оформление, Художествена Гимназия за Приложни Изкуства, София, България.